Una exposició múltiple catalana s’exhibeix en museus de Guayaquil, a l’Equador